informeren

Vanaf het moment van de diagnose is betrouwbare informatie over de ziekte, de behandelingen en de bijkomende gevolgen van belang voor mensen met kanker. IKNL ondersteunt dit onder meer met de website Kanker.nl, in samenwerking met KWF Kankerbestrijding en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten.

Platform voor mensen met kanker

Kanker.nl is het platform voor patiëntenvoorlichting: het voorziet per maand circa 370.000 bezoekers van betrouwbare informatie over kanker. De informatie op kanker.nl is gebaseerd op de officiële oncologische richtlijnen. Deze website is voornamelijk bedoeld om de kwaliteit van leven van mensen met kanker te verbeteren door hen toegang te geven tot betrouwbare informatie en ervaringskennis waarmee iemand met kanker zich sterker kan voelen in het ziekteproces. IKNL publiceert patiëntgerelateerde informatie op kanker.nl, die verkregen wordt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Tevens is de Verwijsgids Kanker (IKNL) opgenomen in de website. Tot slot levert IKNL cijfers aan over kanker en kankeronderzoek, die gepubliceerd worden op Kanker.nl.

Informatie voor ziekenhuizen

Kanker.nl stelt zijn content gratis beschikbaar aan de ziekenhuizen die informatie over kanker op hun website of patiëntenportaal willen publiceren.

Kankerzorg in beeld rapport: over leven met en na kanker (rapport)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben voor het eerst deze klachten en de omvang ervan omschreven in het rapport ‘Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker’. Het schetst de grote gevolgen van kanker, op de mensen die ermee leven, hun partner, hun naasten, collega’s, werkgevers en op de hele maatschappij. 

Door een stijging in overleving, gecombineerd met een toename in het aantal mensen dat kanker krijgt, zijn er steeds meer mensen die leven met of na kanker. Meer dan 800.000 mensen hebben in de afgelopen twintig jaar een diagnose kanker gehad, dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. Onderstaande grafiek laat zien dat steeds meer mensen langer leven na de diagnose kanker (5, 10, 15 en 20 jaar - prevalentie).

Het Kankerzorg in beeld rapport geeft cijfermatig inzage in de stand van zaken en problematiek rond leven met en na kanker in Nederland. De online bijlage gaat over de organisatie van zorg voor mensen die leven met of na kanker. Het rapport vormt het één van de deelrapporten van het Nationale Actieplan Cancer Survivorship van de Taskforce Cancer Survivorship.

Meer informatie

  • Voor vragen over Kanker.nl kunt u contact opnemen met Mies van Eenbergen, senior adviseur.
  • Voor vragen over de Verwijsgids Kanker kunt u contact opnemen met Trudy Kolman, adviseur.
  • Voor vragen over Kankerzorg in Beeld kunt u contact opnemen met Miranda Velthuis, adviseur.
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00
088 234 60 00

volg ons: