concentratie en spreiding

De mate waarin de oncologische zorg geconcentreerd moet worden, staat ter discussie en wordt op dit moment vooral gevoed door de minimumnormen die beroepsgroepen hebben opgesteld. Om de beste en meest doelmatige oncologische zorg te kunnen leveren is concentratie van die zorg op een aantal terreinen onvermijdelijk en nodig. Aan de andere kant zijn korte communicatielijnen en nabijheid van zorg in de gehele keten een groot goed.

Concentratie in de zorg
Concentratie betekent een verdere specialisatie in de zorg, waarbij specifieke behandelingen op een kleiner aantal locaties, vaker worden uitgevoerd door dezelfde specialisten.

Spreiding van de zorg
Spreiding verwijst naar het uitgangspunt dat meer algemene vormen van zorg dicht bij de patiënt toegankelijk moeten zijn. Beide bewegingen blijken zowel de kwaliteit als de efficiency te kunnen bevorderen.

IKNL als partner in de zorg
Door de stevige verankering van IKNL in de regio kunnen wij als verbindende en onafhankelijke partner een bijdrage leveren aan het oplossen van de concentratie- en spreidingsvraagstukken. Onder begeleiding van IKNL zijn zo al diverse ziekenhuisoverstijgende samenwerkingsverbanden ontwikkeld of in ontwikkeling.

Laagvolume tumoren
Sommige oncologische aandoeningen komen zo weinig voor dat een ziekenhuis weinig ervaring kan opdoen met de (chirurgische) behandeling. IKNL heeft na een inventarisatie in de regio Oost-Nederland bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de concentratie en spreiding van de laagvolume chirurgie. Dit leidde tot de oprichting van het Slokdarmcentrum Oost Nederland en het Pancreascentrum Oost Nederland.
Een ander voorbeeld van concentratie is de bouw van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie: dit is het eerste voorbeeld van laagvolume tumoren waarbij zorg geconcentreerd wordt op één locatie in Nederland. IKNL juicht deze ontwikkeling toe.

Hoogvolume tumoren
Ook voor hoogvolume tumoren is een taakverdeling tussen regionale ziekenhuizen een interessante optie. De behandeling van specifieke kankersoorten wordt daarbij gebundeld in enkele ziekenhuizen; elk ziekenhuis heeft zijn eigen zwaartepunt en bouwt daar expertise in op. In Twente en Friesland begeleidt IKNL regionale ziekenhuizen om tot een dergelijke taakverdeling te komen voor hoogvolume kankersoorten (bijvoorbeeld long-, borst- en darmkanker) en het vormgeven van de bijbehorende zorgpaden.
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: