Goede Voorbeelden van palliatieve zorg

ZonMw heeft sinds 2006 een aantal Goede Voorbeelden van palliatieve zorg verzameld en beschreven om inzichten en methodieken te delen met zorgprofessionals. Met als doel de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Via het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (2012-2016) heeft ZonMw de implementatie van deze Goede Voorbeelden in de praktijk gestimuleerd.

Agora, Fibula en IKNL hebben in overleg met ZonMw de informatie ondergebracht op de website van IKNL. Voorheen stond de informatie over de Goede Voorbeelden op www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl. Met het aflopen van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg is deze website ook opgeheven.

Zoekt u informatie over de Goede Voorbeelden van palliatieve zorg? Hier vindt u korte beschrijvingen van de Goede Voorbeelden met broninformatie en contactpersonen.

Film beschikbaar: Ik blijf een poosje bij je zitten

Wat betekent het werken met Goede Voorbeelden? Wat heb je eraan en wat hebben patiënten en mantelzorgers eraan? De film ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’ maakt dat allemaal duidelijk.

De film is een best practice van interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. De inhoud is in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en geschikt voor voorlichting en scholing. Er is een korte en een lange versie beschikbaar. De lange versie geeft aan het einde van de film uitleg over de verschillende Goede Voorbeelden. De film is vrij beschikbaar voor de zorg en het onderwijs.

Het verhaal is gebaseerd op een waargebeurde casus met een patiënt en verzorgende, waarbij elementen en instrumenten van de Goede Voorbeelden voorbij komen. Het belang van goede communicatie en samenwerking in de omgang met patiënt en collega-zorgverleners komen volop aan bod.

De film is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht, met medewerking van diverse partijen. De film is mede mogelijk gemaakt door ZonMw, Netwerken Palliatieve Zorg, ROC Midden-Nederland en het Instituut Verpleegkundige Studies Hogeschool Utrecht.

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: